แพทย์เตือนคนไม่ได้สูบบุหรี่อย่าริลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงป่วยโรคปอดเพิ่ม 4 เท่า

แพทย์เตือนคนไม่ได้สูบบุหรี่อย่าริลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงป่วยโรคปอดเพิ่ม 4 เท่า