บุหรี่ไฟฟ้า Pod system กับ Mod แตกต่างกันอย่างไร

บุหรี่ไฟฟ้า Pod system กับ Mod แตกต่างกันอย่างไร