ใครที่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้า ?

ใครที่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้า ?