บุหรี่ไฟ้ฟ้าตัวช่วยเลิกบุหรี่ม้วน!!

 เคยได้ยินคำโฆษณาชวนเชื่อที่ว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยทำให้เลิกบุหรี่มวนธรรมดาได้ ให้เหตุผลว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีกล่ินเหม็นเหมือนบุหรี่ทั่วไป งานวิจัยชิ้นนี้ได้ตีแผ่ความจริงว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองแล้วพบด้วยตนเองว่าอันที่จริงแล้ว บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำให้อดบุหรี่ธรรมดาได้นั้น ไม่เป็นเรื่องจริง เพราะพวกเขายังคงสูบทั้งบุหรี่ธรรมดา และบุหรี่ไฟฟ้า ควบคู่กันไป แล้วแต่เวลาและโอกาส บางคนก็กลับมาสูบบุหรี่ธรรมดาเหมือนเดิม 

“ในระยะยาว เด็กๆ ที่เริ่มทดลองจากบุหรี่ไฟฟ้าก็มีแนวโน้มที่จะไปสูบบุหรี่จริง ตัวเลขนี้สูงถึง 4 เท่า หลายคนบอกว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคติน ไม่มีสารเสพติด ซึ่งไม่จริงเลยในบุหรี่ 1 มวนมีปริมาณนิโคติน 1.2 มิลลิกรัม แต่บุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณนิโคตินที่เข้มข้นกว่ามากถึง 24 มิลลิกรัม นั่นทำให้ปริมาณนิโคติน เข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าปรกติถึง 24 เท่า แล้วแบบนี้จะบอกว่าสูบแล้วไม่ติด ไม่มีพิษภัย ก็คงไม่ใช่ 

ในงานวิจัยนี้ ยังได้ระบุอีกว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบครึ่ง สูบเป็นครั้งคราว แต่วัยร่นุประมาณ 1 ใน 4 สูบเป็นประจำทุกวัน และร้อยละ 90 สูบในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีบางคนต้องสูบภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน 

ประเด็นค่านิยม กระแสของสังคมวัยรุ่นที่เริ่มหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้น กลไกการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้ามีการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ต่างจากการทำแผนการตลาดสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่สังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นเป็นอย่างมาก 

ประเทศไทยมีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่นี้ ในแหล่งขายต่างๆ อาทิ ตลาดนัดกลางวัน ตลาดนัดกลางคืน ตลาดนัดริมถนน โดยในปี พ.ศ.2557 พบ 14 แหล่งขายใน กทม. ที่เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้ขายคือกลุ่มวัยรุ่น โดยผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ยอดนิยมคือ บารากุ่ไฟฟ้า ชนิดใช้แล้วทิ้ง เพราะเป็นสินค้าใหม่และราคาถูก 

ในปี พ.ศ.2558 แหล่งร้านค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่มีการหยุดชะงักและเลิกขายไป หลังจากมีประกาศของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2557 เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจักร รวมทั้ง มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พ.ศ.2558 มีคำสั่ง ห้ามขาย และห้ามให้บริการบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และตัวยา น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ และบุหรี่ไฟฟ้า