หวั่นวิกฤตสุขภาพ! โพลพบเยาวชน 1 ใน 3 อยากลอง ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ เกือบครึ่งเชื่ออันตรายน้อย

ศจย.เผยวิกฤตสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบผู้ป่วยรายเเรกในไทย ปอดอักเสบเฉียบพลัน ระบบหายใจล้มเหลว จับมือศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาฯ จัดตั้ง “ระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยฯ” แห่งแรก หวังจัดเก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ ปรึกษาครบวงจร ขณะที่โพลพบเยาวชน 1 ใน 3 อยากลอง เกือบครึ่งมีทัศนคติดี ลดเสี่ยงมะเร็งปอด

วันที่ 11 ธ.ค.2562 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดแถลงข่าว “วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ ไฟฟ้า” ณ โรงเเรม เดอะ สุโกศล

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าทั่วโลก จัดเป็นวิกฤตโลกทางด้านสาธารณสุข ดังจะเห็นได้จากเมื่อ พ.ย.2562 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนใหุ้หยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด หลังพบผู้เสียชีวิตและป่วยปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เสียชีวิต 48 ราย ป่วย 2,291 ราย โดยในยุโรปที่ประเทศอังกฤษและเบลเยี่ยมมีการพบผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ไฟฟ้าเเล้ว

ขณะที่ล่าสุดประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกจากบุหรี่ไฟฟ้าเกิดปอดอักเสบเฉียบพลันและระบบหายใจล้มเหลว

ทั้งนี้ ปัจจบุันพบว่ามีรายงานการตายและป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้าในหลายประเทศ โดยมีข้อสังเกตทางการแพทยที่น่าตกใจคือ เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว สามารถป่วยและตายได้ในช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือน

“บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นภัยคุกคามของทุกประเทศทั่วโลก จึงสนับสนุนให้ประเทศไทย ควรมีระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบังคับใช้กฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าจริงจัง เพื่อเตรียมการรับมือกับความเจ็บป่วย ที่อาจเกิดขึ้นฉุกเฉินจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องควรเร่งดำเนินการอย่างยิ่ง หากไม่ดำเนินการอะไร ไทยอาจจะมีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และควรเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อแก้ไ้ขปัญหา ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ที่เป็นพลังสำคัญของชาติ” ศ.นพ.รณชัย กลา่ว

ด้าน นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุน สสส.และกรรมการกำกับทิศของ ศจย. กล่าวว่า หลายประเทศทั่วโลกกำลังตื่นตัวเเละเตรียมทบทวนการควบคุมของบุหรี่ไีฟฟ้าอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีการห้ามบุหรี่ไ่ีฟฟ้าเเล้วในหลายประเทศ โดยล่าสุดเมื่อ พ.ย. 2562 ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ประกาศห้ามบุหรี่ไฟฟ้า และบังคลาเทศมีแผนห้ามบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด เพราะหวั่นผลกระทบต่อเยาวชนและสุขภาพของคนในประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขาย บริการ เเละครอบครอง ซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ในเดือน ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา มีการจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์ ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ที่ย่านตลิ่งชัน มลูค่าของกลางกว่า 7 ล้านบาท และจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่ย่านคลองถมเซ็นเตอร์ จากการเข้าตรวจค้นกว่า 15 ร้านค้า พบผู้ต้องหาคนไทย 7 คน คนต่างด้าว 3 คน และพบของกลางจำนวนมาก อาทิ บุหรี่ไีฟฟ้า 566 ตัว น้ำ ยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า 5,158 ขวด อุปกรณ์ 1,362 ชิ้น หัวบุหรี่ไฟฟ้า 402 หัว มูลค่าของกลางกว่า 12 ล้านบาท

ขณะที่ น.ส.ช่อผกา วิริยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอยูคอมมินิเคชั่น เปิดผลโพลล่าสุดของ ศจย. ซึ่งได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ ผลโพลพบสัญญาณอันตรายหลายประเด็น คือ นักศึกษาเกือบ 100% รู้จักบุหรี่ไฟฟ้า โดย 1 ใน 3 อยากลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า และเกือบครึ่งมีทัศนคติที่ดีต่อบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับบุหรี่ธรรมดา คือ เป็นอันตรายน้อยกว่า ลดความเสี่ยงมะเร็งปอด ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้และเชื่อว่าไม่ทำให้ติด เพราะไม่มีนิโคติน และแม้จะมีข่าวดังทั่วโลกว่ามีคนตายจากบุหรี่ไฟฟา้แล้วในสหรัฐอเมริกา แต่มีนักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ทราบข่าวนี้และจำนวน 1 ใน 6 ยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย

ทั้งนี้ ผลโพลตอกย้ำว่า สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนไทยน่าเป็นห่วง โดยเยาวชนยังมีความสับสนเรื่องข้อมูลของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย ซึ่งทั้งหมดนี้คือสัญญาณอันตรายอย่างมากที่เกิดขึ้นเเล้วในประเทศไทย

สุดท้าย ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าในตลาดมากกว่า 95% มีนิโคตินที่เป็นสารเสพติด ผู้เสพสามารถเพิ่มสารนิโคตินในการสูบแต่ละครั้งสูงกว่าบุหรี่ธรรมดากว่า 3-10 เท่า นอกจากนี้สารโคตินยังทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูง ความดันโลหิตสูง มีภาวะหลอดเลือดสมองหดตัวเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง และสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าประกอบไปด้วยโลหะหนักต่าง ๆ ที่มีพิษต่อปอด แคดเมียมที่มีพิษต่อไต สารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน อะเซตตัลดีไฮด์ มีการปลดปล่อยอนุภาคขนาดเล็กมาก PM 2.5 และอนุภาคนาโนที่เเทรกซึมเข้าร่างกายเป็นการสะสมพิษไปก่ออันตรายในอวัยวะต่างๆ ได้ท้่ัวร่างกาย ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก

“จากข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและสถานการณ์ผู้เสียชีวิตและป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้าทั่วโลกข้างต้น ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมี ‘ระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า’ โดยที่ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับศูนย์วิจัยเเละจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กำลังทำระบบเฝ้าระวังดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้มีการรวบข้อมูลที่เกี่ยวกับสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อที่จะใหบริการข้อมูลให้คำปรึกษา คำเเนะนำ วิธีวินิจฉัย ในการรักษาผู้ป่วยภาวะเป็นพิษจากบุหรี่ไฟฟ้า และโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ เตรียมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในการดูเเลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะจัดทำระบบรับเเจ้งเหตุที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า จากศูนย์รับเเจ้งเหตุห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการดูเเลที่ดีมีประสิทธิภาพ ตั้งเเต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล เเละจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ ในการเฝ้าติดตามระวังสถานการณ์เหตเุกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า” ศ.นพ.วินัยกล่าว

บุหรี่ไฟฟ้า พอต น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

สาระเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าแท้จริงแล้วมีกี่ประเภท ใครจะซื้อมาใช้ ต้องอ่านด่วน เลือกไม่ดีเสียดายเงินแย่!
23 ตุลาคม 2562 ข้อสงสัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
บุหรี่ไฟฟ้าแท้จริงแล้วมีกี่ประเภท ใครจะซื้อมาใช้ ต้องอ่านด่วน เลือกไม่ดีเสียดายเงินแย่ !
เพราะในปัจจุบัน กระแสความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้านั้นได้คืบคลานเข้ามาแทนที่บุหรี่ธรรมดาแบบเต็มที่ ทำให้ในช่วงระยะนี้ เราจึงเห็นกันได้ชัดเลยว่า บุหรี่ไฟฟ้าจึงมีมากมายหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบปากกาและแบบกล่อง ที่เคยเป็นที่นิยมกันอยู่มากๆ ในช่วงหนึ่ง แต่แล้ว ณ วันนี้ กลับมีอีกหลายแบบผุดขึ้นมาอีกมายมาย อีกทั้งกลับมาแรงแซงทางโค้ง กลายเป็นที่นิยมนำหน้ารุ่นพี่ไปซะดื้อ จะมีประเภทไหนบ้างนั้น แล้วตัวไหนที่กำลังเป็นที่นิยมสุดใน พ.ศ. นี้ เดี๋ยวได้รู้กัน

ส่วนประกอบที่มากับบุหรี่ไฟฟ้า
เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้แบตเตอรี่ในการทำงาน จึงจำเป็นอย่างมากที่เราควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีระบบตัดไฟในตัวอย่างของ Relx Pod ที่จัดจำหน่ายโดย catzvapor เพราะทุกตัวที่เราคัดมาจำหน่ายล้วนแล้วแต่ได้รับการการันตีคุณภาพมาเป็นอย่างดี ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน
– นิโคติน
– โพรไพลีนไกลคอล
– กลีเซอรีน
– สารแต่งกลิ่นและรส
– น้ำ

เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน ความร้อนจะทำให้น้ำยาที่บรรจุอยู่ภายในเกิดการระเหยขึ้นมาเป็นควัน เมื่อสูบเข้าไปในปอด ร่างกายจะได้รับสารนิโคตินแทนสารทาร์จากการเผาไหม้ของบุหรี่ จึงมั่นใจได้เลยว่า เมื่อได้รับเข้าไป จะไม่ได้รับสารก่อมะเร็งเหมือนการสูบบุหรี่ทั่วไปนั่นเอง

ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน
ต้องบอกก่อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันนี้มีแผงควบคุมวงจรและไฟ LED ในการแสดงผลการจ่ายไฟบนตัวเครื่องแทบจะทุกรุ่น ทำให้ผู้ใช้สามารถสังเกตการใช้งานได้แบบง่ายดาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเอง
– แบบ RTA หรือแบบเติมน้ำยา โดยรูปแบบนี้จะมี 2 ส่วน คือส่วนสำหรับแท็งค์สำหรับเก็บน้ำยา แค่พกตัวกล่องกับอะตอมตัวเดียวจบ ต่อให้เดินทางไปไกลแค่ไหนก็สะดวกสบายเป็นที่สุด
– อะตอมแบบเเท็งค์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Sub Ohm Tank หรืออะตอมที่ใช้คอยส์โรงงานหรือคอยส์สำเร็จนั่นเอง
– แบบหยดสูบ RDA (Rebuildable Dripping Atomizer) อะตอมชนิดนี้ ชิ้นส่วนน้อยกว่า RTA และดูเเลรักษาง่ายกว่า สามารถพกตัวน้ำยาไปได้ถึง 2 กลิ่น เพราะมีขนาดเล็กกระทัดรัดมากกว่าแบบแท็งค์นั่นเอง
– บุหรี่ไฟฟ้ายิงสด (Unregulated mod) โดยรุ่นนี้จะมีทั้งแบบแท่งและแบบกล่อง ขึ้นอยู่กับความสะดวกและดีไซน์ตามผู้ใช้ชอบ แต่ตัวนี้จะมีความพิเศษคือเรื่องทนทาน นับว่าเป็นอีกรุ่นที่เป็นที่นิยมเหมือนกัน
– แบบกึ่งหยดสูบ RDTA เป็นการผสมรวมตัวกันระหว่างแบบ RDA และ RTA เข้าด้วยกัน โดยมากมักจะออกแบบให้ด้านบนเป็นแบบหยดสูบ ส่วนด้านล่างจะเป็นแท็งค์สำหรับเก็บน้ำยา

– บุหรี่ไฟฟ้าแบบ Pod System หรือเรียกว่ารุ่นน้องใหม่มาแรงแซงทุกโค้ง เนื่องจากตัวนี้จะมีขนาดเล็กกระทัดรัดมากกว่าตัวอื่นๆ แถมไม่จำเป็นต้องถือกล่องบุหรี่ไฟฟ้าไปๆ มาๆ ให้เกะกะอีกต่อไป มาพร้อมดีไซน์และสีสันที่โดดเด่นจนแทบจะไม่มีใครสังเกตได้ว่าพกบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวมาด้วย

และสำหรับใครที่กำลังสับสนงงงวย ไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนดีล่ะก็ ถ้าหากให้เราแนะนำเราต้องขอยกนิ้วให้กับบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Pod System ของ Relx กันไปเลย เพราะเจ้ารุ่นนี้นับว่าตอบโจทย์ชีวิตคนสูบบุหรี่ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วนั้น ตัวนี้ยังไม่ทำให้เกิดกลิ่นปากตกค้าง แถมประหยัดกว่าการสูบบุหรี่มวนได้มากกว่าเป็นไหนๆ อีกด้วยเช่นเดียวกัน มาลองสัมผัสการสูบที่ได้ฟีลไม่เหมือนใคร ด้วย Relx Pod กันเถอะ แล้วจะรู้ว่าการสูบบุหรี่มวนจะไม่ใช่ของจำเป็นอีกต่อไป

Eleaf – iJust 3 Starter Kit

บุหรี่ไฟฟ้าแบบพร้อมใช้งานจากค่าย Eleaf รุ่น iJust 3 Starter Kit คงไม่ต้องบอกถึงสรรพคุณของชุดพร้อมสูบตัวนี้ ภายนอกออกแบบมาใหม่หมด ทั้งลวดลายและเพิ่มสีสันดูสวยงามมากขึ้น ตัวเครื่องมีขนาด 25มม. ความจุแบตเตอร์รี่ 3000mAh จ่ายไฟอัตโนมัติสูงสุดที่ 80w มาพร้อมกับชุดอะตอมบุหรี่ไฟฟ้าแบบคอยล์สำเร็จรุ่น Ello Duro ที่ปรับปรุงคอยล์ใหม่ให้กลิ่นและควันที่ชัดเจนขึ้น

Eleaf - iJust 3 Starter Kit

Brand – Eleaf
Diameter – 25mm
Height – 136mm(6.5ml version)
Max output wattage – 80W
Resistance Range – 0.1ohm-3.0ohm
Color – Black, Blue, Dazzling, Purple, Red, Silver

Eleaf - iJust 3 Starter Kit
Eleaf - iJust 3 Starter Kit

VGOD Pro Mech MOD RDA

บุหรี่ไฟฟ้า VGOD Pro Mech MOD เป็นม๊อดที่เท่มาก หรูหราสุดๆ นี่ขนาดงานโคลนนะ ของแท้จะขนาดไหน โคลนได้เนียนสุดๆ สวยมากๆ ยอมรับเลย จัดด่วนๆเลย เท่ๆก่อนใคร ด้วยการออกแบบ VGOD Flag Crest อันน่าอัศจรรย์ Elite Mech Mod ของ VGOD นำเสนอรูปลักษณ์และรูปแบบที่ไม่มีใครเทียบได้เฉพาะที่มีประสิทธิภาพและความทนทานเท่านั้น โมเดลเครื่องเชิงกลที่ออกแบบมาอย่างหรูหรามีโครงสร้างตัวถัง “flare grip” ที่ทนทานต่อการก่อสร้างด้วยทองแดง การเชื่อมต่อแบบไฮบริด 510, การติดต่อด้วยทองแดงพร้อมด้วยสวิทช์คาร์บอนไฟเบอร์เกรดทองแดงช่วยให้คุณได้รับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและดูดีในขณะที่ทำ

VGOD Pro Mech MOD RDA

Specification & Main Features

  • VGOD Elite Crest Design
  • Deep Set VGOD Engraving
  • Diameter: 24mm
  • Height: 85mm
  • 510 Hybrid Connection
  • Floating Battery Adjustment
  • Copper Contact
  • Aerospace Carbon Fiber Switch
  • Plastic Tube Insert for Battery Protection

VGOD Pro Mech MOD RDA

VGOD Pro Mech MOD RDA

VGOD Pro Mech MOD RDA

VGOD PRO Mech 2 Mod Kit RDTA

mods จำกัด extremly เหล่านี้อย่างเคร่งครัดสำหรับไอระเหยไม่ยอมใครง่ายๆที่เข้าใจ mods เครื่องจักรกลดิบสามารถผลิต สร้างขึ้นและ desighed โดยมืออาชีพสำหรับมืออาชีพ ฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาอย่างสวยงามของชาวอเมริกันนี้ได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องของรสชาติที่น่าสนใจ

VGOD PRO Mech 2 Mod Kit RDTA

VGOD Pro Mech Mod Selling Points:
Aerospace grade carbon fibre
encrusted button
24MM diameter
Peep engraving VGOD logo
Billet copper construction Features self- adgusting GOLD plated battery contact

VGOD PRO Mech 2 Mod Kit RDTA

VGOD PRO Mech 2 Mod Kit RDTA

VGOD PRO Mech 2 Mod Kit RDTA