บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่แต่ออสเตรเลียก็ยังไม่ได้ใช้

เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 21,000 คน โดย National Health Survey ยืนยันว่าอัตราการสูบบุหรี่ในประเทศออสเตรเลียยังคงที่ โดยในปี 2017-18 มีอัตราผู้สูบบุหรี่อยู่ที่ 15.2% เทียบกับปี 3 ปีก่อนอยู่ที่ 16%

ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสำรวจอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าตัวเลขผู้สูบบุหรี่นั้นคงที่ตั้งแต่ปี 2013 และมีอัตราสูงขึ้นในบางพื้นที่ เช่น นิวเซาท์เวลส์ และเซาท์ออสเตรเลีย ดังนั้นเมื่อผู้สูบบุหรี่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ เราก็ควรจะต้องมีแนวทางใหม่ๆ ในการช่วยเหลือพวกเขา

ซึ่ง1ในทางเลือกที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จกันอยู่ในต่างประเทศในปัจจุบันก็คือการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน บุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่นิยมในการใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งก็ได้ช่วยผู้สูบบุหรี่หลายล้านเลิกบุหรี่ได้ ด้วยคุณสมบัติคือช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ยังได้รับประสบการณ์คล้ายการสูบบุหรี่ แต่มีอันตรายน้อยกว่าและยังลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียเป็น 1 ในประเทศที่เข้มงวดที่สุดในโลกในเรื่องการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า เช่น การใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนผู้สูบบุหรี่ให้ไปใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่อันตรายน้อยกว่า แม้ว่าจะมีบางพื้นที่ในประเทศที่ถูกกฎหมาย

แคมเปญ “switch2vaping” โดย Australian Tobacco Harm Reduction Association องค์กรที่จัดขึ้นโดยกลุ่มแพทย์ที่ต้องการสนับสนุนในผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ หรือไม่พร้อมเลิกบุหรี่ เปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าในทางที่ถูกกฎหมาย และช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะเพราะมีผู้สูบบุหรี่หลายคนต้องการจะเลิกบุหรี่ในปีใหม่ที่จะถึงนี้

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ปลอดภัย 100% แต่นักวิทยาศาสตร์ก็เห็นพ้องว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน อย่างเช่น ราชวิทยาลัยการแพทย์แห่งสหราชอาณาจักรสรุปไว้ในรายงานว่า ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาวนั้นก็ไม่น่าจะเกิน 5จากอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีในปัจจุบัน

แม้บางคนจะชี้ว่าการใช้นิโคตินระยะยาวจะมีความเสี่ยง แต่นิโคตินในบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุหลักของโรค ซึ่งจริงๆ คือกระบวนการสันดาป (การเผาไหม้) ที่ทำให้เกิดสารเคมีที่เป็นพิษนับพัน แต่ก็น่าแปลกที่ไม่มีการโต้เถียงกันเรื่องนิโคตินแผ่นแปะ หมากฝรั่งนิโคติน และสเปรย์นิโคตินที่มีวางขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต

ยิ่งเป็นเรื่องน่ากังวลมากขึ้นเมื่อมีการรายงานการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นในประเทศอเมริกา สถานการณ์ต้องเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง การใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในเยาวชนเป็นการทดลองใช้และใช้เป็นครั้งคราว  ส่วนอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำโดยผู้ที่ไม่สูบบุหรี่นั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ตามอัตราการสูบบุหรี่ในเยาวชนลดลงอย่างรวดเร็วในอเมริกาและมีหลักฐานชี้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้เปลี่ยนเยาวชนจากการสูบบุหรี่เป็นการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีบางคนในองค์กรเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบมีการคัดค้านการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพราะพวกเขาไม่เชื่อในเรื่อง “Hand to mouth” (การเสพติดทางพฤติกรรม) เป็นการเลียนแบบการสูบบุหรี่ ในขณะที่บางคนตัดสินว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายโดยมองถึงความเสี่ยงทุกๆ ทางเท่าที่จะทำได้ ซึ่งคนเหล่านี้ล้วนไม่มองถึงผลประโยชน์ทั้งทางด้านสุขภาพและด้านการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับการสูบบุหรี่มวนต่อไป