VGOD PRO Mech 2 Mod Kit RDTA

mods จำกัด extremly เหล่านี้อย่างเคร่งครัดสำหรับไอระเหยไม่ยอมใครง่ายๆที่เข้าใจ mods เครื่องจักรกลดิบสามารถผลิต สร้างขึ้นและ desighed โดยมืออาชีพสำหรับมืออาชีพ ฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาอย่างสวยงามของชาวอเมริกันนี้ได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องของรสชาติที่น่าสนใจ

VGOD PRO Mech 2 Mod Kit RDTA

VGOD Pro Mech Mod Selling Points:
Aerospace grade carbon fibre
encrusted button
24MM diameter
Peep engraving VGOD logo
Billet copper construction Features self- adgusting GOLD plated battery contact

VGOD PRO Mech 2 Mod Kit RDTA

VGOD PRO Mech 2 Mod Kit RDTA

VGOD PRO Mech 2 Mod Kit RDTA